Logo ontwerp

Het ontwerp van een logo is een belangrijk onderdeel van een onderneming. Een goed logo zegt iets over de onderneming en de kwaliteit van werk.

F2connect
Het logo dat ik hiervoor gemaakt heb is voor een samenwerking tussen drie mannen die werkzaam zijn in de facilitaire dienstverlening.

Marktgericht Denken & Doen (MD&D)
Het logo dat ik voor MD&D concepts heb ontworpen is de basis voor de gehele huisstijl geworden. De kleur(en) die gebruikt zijn komen in de verdere styling zoals de website en promotiemateriaal terug.

Clear Charity
Zoals te zien is bij het project Clear Charity heb ik hier het logo voor ontworpen. Er is gekozen voor een vingerafdruk omdat, die bij het persoonlijke van het project past. Mensen weten waar het door hun gedoneerde geld heen gaat.

Bij het ontwerpen van een logo luister ik goed naar de wensen.