Tijdens Jinek app

Het maken van een tweede scherm voor een live televisie programma in Nederland.

De probleemstelling:
Hoe kan een tweede scherm de kijker meer betrekken en ze het gevoel geven invloed te hebben bij de talkshow Jinek?

Een van de eerste stappen van het onderzoek waren interviews met mensen van de leeftijd tussen de 25 en 60 jaar. Dit om te achterhalen wat ze missen bij de show van Jinek. Een belangrijke uitkomst uit de interviews was dat ze interactie miste door middel van het geven van hun mening. Naast de interviews ben ik naar een show van Jinek geweest.

Na het onderzoek heb ik een concept bedacht waarmee mensen thuis hun mening kunnen geven door middel van een stelling. Mensen thuis kunnen voor de show lezen wie er te gast zijn, zo zijn ze op de hoogte van het onderwerp. Tijdens de show krijgen ze een stelling te zien en kunnen ze aangeven of ze het er mee eens of oneens zijn. De mening van de kijker thuis wordt zichtbaar in de studio, zodat Eva Jinek hierop kan ingaan. Na de show kunnen de kijkers lezen wie er een dag later te gast is en kunnen ze een stelling aandragen. Door de kijker hun mening te laten geven blijven ze gestimuleerd.

Van het prototype heb ik een video gemaakt. Bekijk hier de video.

Tijdens dit individuele project ben ik druk geweest met onderzoek, ontwerpen, testing en prototyping.